Salut i Medi, Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi

Web del Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi

Òrgans de Govern

Comissió de Govern

Ramón Cunillera i Grañó
Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Marcos Massó Cavallé
Ajuntament de Reus.

Encarnació Ricart Martí
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Consell Rector

Ramón Cunillera i Grañó
Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Marcos Massó Cavallé
Ajuntament de Reus.

Encarnació Ricart Martí
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Ma José Figueras Salvat
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Manel Ferré i Montañés
Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Francesc Castells Piqué
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Carles Pellicer Punyed
Ajuntament de Reus

Teresa Gomis de Barberà
Ajuntament de Reus

Gerència:
Cándido Álvarez Oneca

Secretari general:

Matias Vives March

Estatuts del Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi.