Salut i Medi, Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi

Web del Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi

Responsabilitat Social Corporativa

Salut i Medi proporciona suport a entitats públiques i privades en el desenvolupament d'una cultura de responsabilitat social, mitjançant una metodologia de diagnòstic i acció a partir dels indicadors de sostenibilitat de referència internacional. En aquest sentit, ens hem registrat com a organització a Global Reporting Initiative, per recolzar la seva missió d'oferir directrius per a la transparència informativa acceptats globalment en un procés participatiu amb múltiples grups d'interès.

Per assumir la seva responsabilitat social, les empreses i organitzacions inicien un procés per considerar el seu impacte a la societat. Aquest procés aprofundeix el coneixement de l'organització, millora la creació de valor per a les parts interessades i per al seu entorn, i permet prevenir i mitigar els possibles impactes negatius.